روش های تشخیص ملکولی (PRC) ویروس ها

روش های تشخیص ملکولی (PRC) ویروس ها

روش های تشخیص ملکولی (PRC) ویروس ها 300 300 Vahid Sadatpour

جزئیات کارگاه آموزشی تشخیص ملکولی (PRC) ویروس ها 

  1. تشخیص ویروسها به روشهای  ترادیشیونال (متواتر) و مولکولی
  2. استخراج DNA از نمونه
  3. تکثیر ژن DNA polymerase ویروس HSV  به روش PCR
  4. روشهای تشخیص آمپلیکون (محصول PCR )
  5. آگارز ژل الکتروفورزیس محصول PCR
  6. بحث آزاد

ساعات برگزاری دوره با توجه به زمان پیشنهادی شرکت‌کنندگان تعیین می‌گردد.
مدت کارگاه: ۸ ساعت

مدرس: پروفسور محمد حسن شاه حسینی– با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید و یا از طریق فرم زیر در مدرسه اشتغال پیش ثبت نام کنید.