تشخیص ملکولی (PRC) ویروس هپاتیت B

تشخیص ملکولی (PRC) ویروس هپاتیت B

تشخیص ملکولی (PRC) ویروس هپاتیت B 300 300 Vahid Sadatpour

جزئیات کارگاه آموزشی ” تشخیص مولکولی(PCR) ویروس هپاتیت B

  1. تشخیص ویروس هپاتیت B به روشهای ترادیشیونال (متواتر) و مولکولی
  2. استخراج DNA از نمونه
  3. تکثیر ژن به روش PCR
  4. روشهای تشخیص آمپلیکون (محصول PCR )
  5. آگارز ژل الکتروفورزیس محصول PCR
  6. بحث آزاد

 

ساعات برگزاری دوره با توجه به زمان پیشنهادی شرکت‌کنندگان تعیین می‌گردد.
مدت کارگاه: ۸ ساعت

مدرس: پروفسور محمد حسن شاه حسینی– با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید و یا ازطریق فرم زیر پیش ثبت نام کنید.