دوره‌های مدرسه اشتغال


دوره‌های ما

کارگاه اموزش مهارت های زندگی 2
کارگاه اموزش مهارت های زندگی ۲ 300 300 Vahid Sadatpour

کارگاه اموزش مهارت های زندگی ۲

کارگاه اموزش مهارت های زندگی 2 طول دوره 8 ساعت مدت دوره: ۲۷ ساعت با ارائه مدرک معتبر و قابل…

کارگاه اموزش مهارت های زندگی 1
کارگاه اموزش مهارت های زندگی ۱ 300 300 Vahid Sadatpour

کارگاه اموزش مهارت های زندگی ۱

کارگاه اموزش مهارت های زندگی 1 طول دوره 8 ساعت مدت دوره: ۲۷ ساعت با ارائه مدرک معتبر و قابل…

کارگاه هدف گذاری
کارگاه هدف گذاری 300 300 Vahid Sadatpour

کارگاه هدف گذاری

کارگاه هدف گذاری طول دوره 8 ساعت مدت دوره: ۲۷ ساعت با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه برای اطلاعات…

کارگاه اصول همکاری و کار تیمی
کارگاه اصول همکاری و کار تیمی 300 300 Vahid Sadatpour

کارگاه اصول همکاری و کار تیمی

کارگاه اصول همکاری و کار تیمی طول دوره 8 ساعت مدت دوره: ۲۷ ساعت با ارائه مدرک معتبر و قابل…

فن بیان
فن بیان و سخنوری 300 300 Vahid Sadatpour

فن بیان و سخنوری

بدون شک برای شما هم پیش آمده است که در جمعی هستید و نمیتواند به خوبی صحبت کنید، با کارفرمای خود درگیر میشوید، چرا که منظور خود را نمیرسانید و یا در…