دوره اموزش بازی سازی با unity

دوره اموزش بازی سازی با unity

دوره اموزش بازی سازی با unity 300 300 Vahid Sadatpour

عنوان : دوره اموزش بازی سازی با unity

طول دوره:۱۲۰ساعت

 با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید.