دوره برنامه نویسی پایتون

دوره برنامه نویسی پایتون

دوره برنامه نویسی پایتون 300 300 Vahid Sadatpour

عنوان : دوره برنامه نویسی پایتون

طول دوره:۶۰ساعت

 با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید.