دوره بلند مدت معماری داخلی

دوره بلند مدت معماری داخلی

دوره بلند مدت معماری داخلی 300 300 Vahid Sadatpour

عنوان : دوره بلند مدت معماری داخلی

سرفصل:

  • ۱٫فازمقدماتی
  • ۲٫فازمتوسط
  • ۳٫فاز پیشرفته

طول دوره:۲۴۰ساعت

 با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید.