دوره مکالمه زبان انگلیسی

دوره مکالمه زبان انگلیسی

دوره مکالمه زبان انگلیسی 300 300 Vahid Sadatpour

مدرسین دوره : دکتر مهدیه شفیع پور – دکتر فرناز لطیف

طول دوره : ۲۴ ساعت

هزینه دوره : ۲۰۰ هزار تومان

دوره مکالمه زبان انگلیسی – با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید و یا از طریق پیش ثبت نام زیر در دوره مربوطه ثبت نام نمایید.