دوره ی مکالمه ی زبان انگلیسی

دوره ی مکالمه ی زبان انگلیسی

دوره ی مکالمه ی زبان انگلیسی 300 300 Vahid Sadatpour

جزئیات کارگاه آموزشی “ تربیت مترجم راهنمای گردشگری (راهنمای تور) ”

دپارتمان آموزش مکالمه زبان مدرسه اشتغال به اموزش تمامی سطوح برای تمامی سلایق میپردازد

 

دوره مکالمه زبان انگلیسی

مدت زمان هر دوره :۱۲۰ ساعت

قیمت هر دوره :۸۰۰ هزار تومان
هشتصد هزار تومان

هر دوره در ۴ ترم متوالی برگزار خواهد شد و هزینه هر ترم ۲۰۰ هزار تومان است.

برای اطلاع از زمان برگزاری دوره به مدرسه اشتغال مراجعه کنید

مدرس:مهدیه شفیع پور و فرناز لطیف  – با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید و یا از طریق فرم زیر پیش ثبت نام کنید.