روش های تشخیص ملکولی (PRC) باکتری ها

روش های تشخیص ملکولی (PRC) باکتری ها

روش های تشخیص ملکولی (PRC) باکتری ها 300 300 Vahid Sadatpour

جزئیات کارگاه آموزشی تشخیص ملکولی (PRC) باکتری ها 

  1. تشخیص باکتریها به روشهای  ترادیشیونال (متواتر) و مولکولی
  2. استخراج DNA هلیکوباکترپیلوری از نمونه ها
  3. تکثیر ژن اوره آز باکتری به روش PCR
  4. روشهای تشخیص آمپلیکون
  5. آگارز ژل الکتروفورزیس محصول PCR
  6. بحث آزاد

 

ساعات برگزاری دوره با توجه به زمان پیشنهادی شرکت‌کنندگان تعیین می‌گردد.
مدت کارگاه: ۸ ساعت

مدرس: پروفسور محمد حسن شاه حسینی– با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید و یا از طریق فرم زیر در مدرسه اشتغال پیش ثبت نام کنید.