روش‌های استخراج اسیدهای نوکلئیک(DNA و RNA) و کاربردها

روش‌های استخراج اسیدهای نوکلئیک(DNA و RNA) و کاربردها

روش‌های استخراج اسیدهای نوکلئیک(DNA و RNA) و کاربردها 300 300 Vahid Sadatpour

جزئیات کارگاه آموزشی استخراج اسیدهای نوکلئیک (DNA  و RNA)

  1. استخراج DNA از نمونه های مختلف (اصول و مبانی پایه)
  2. استخراج RNA از نمونه های مختلف (اصول و مبانی پایه)
  3. استخراج اسیدهای نوکلئیک در آزمایشگاه
  4. مبانی الکتروفورز اسید های نوکلئیک
  5. الکتروفورز اسید نوکلئیک استخراجی به روش آگاروز ژل الکتروفورزیس
  6. بحث آزاد

 

ساعات برگزاری دوره با توجه به زمان پیشنهادی شرکت‌کنندگان تعیین می‌گردد.
مدت کارگاه: ۸ ساعت

مدرس: پروفسور محمد حسن شاه حسینی– با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید و یا از طریق فرم زیر زیردر مدرسه اشتغال  پیش ثبت نام کنید .