ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 300 300 Vahid Sadatpour

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

ضوابط و مقررات در هر رشته ای، از نیاز های اولیه ی نظم و موفقیت در آن رشته است. ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری علاوه بر آنکه نظم و رویه ای نوین را به امر شهرسازی میدهد، باعث کاهش خسارت های جانی و مالی برای کارفرمایان و مشتریان میشود.

 

اهداف دوره:
  • آشنایی با مهم ترین ضوابط شهرسازی و معمای متداول در شهرداری ها
  • مروری بر مهم ترین مقررات ملی ساختمان
  • آشنایی با برخی از مهم ترین اصول تهیه و تصویب نقشه های معماری در شهرها

ساعات برگزاری دوره با توجه به زمان پیشنهادی شرکت‌کنندگان تعیین می‌گردد.
زمان دوره ۱۶ ساعته(دو دوره ۸ ساعته) به مبلغ ۲۴۰ هزار تومان

مدرس خشایار کاشانی جو – با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید و یا از طریق فرم زیر پیش ثبت نام را در مدرسه اشتغال انجام دهید

 
.