مبانی تشخیص ملکولی به روش واکنش زنجیره ای پلیمر از (pcr) و کاربردها

مبانی تشخیص ملکولی به روش واکنش زنجیره ای پلیمر از (pcr) و کاربردها

مبانی تشخیص ملکولی به روش واکنش زنجیره ای پلیمر از (pcr) و کاربردها 300 300 Vahid Sadatpour

جزئیات کارگاه آموزشی  مبانی تشخیص مولکولی به روش واکنش زنجیره ای پلیمر از(PCR)  و کاربرد ها

  1. روشهای تکثیر اسید نوکلئیک در آزمایشگاه (in-vitro Nucleic Acid Amplification) با تاکید بر واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)
  2. روشهای شناسایی محصول تکثیری
  3. کاربردهای روشهای تشخیص مولکولی
  4. تکثیر یک قطعه توسط PCR
  5. مبانی تشخیص آمپلیکون به روشهای مختلف
  6. الکتروفورز اسیدهای نوکلئیک (آگاروز ژل الکتروفورزیس قطعه تکثیر شده)
  7. بحث آزاد

 

ساعات برگزاری دوره با توجه به زمان پیشنهادی شرکت‌کنندگان تعیین می‌گردد.
مدت کارگاه: ۸ ساعت

مدرس: پروفسور محمد حسن شاه حسینی– با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید ویا از طریق فرم زیر پیش ثبت نام را در مدرسه اشتغال انجام دهید.