تشخیص ملکولی (PRC) مقاومت های میکروبی به انتی بیوتیک ها

تشخیص ملکولی (PRC) مقاومت های میکروبی به انتی بیوتیک ها

تشخیص ملکولی (PRC) مقاومت های میکروبی به انتی بیوتیک ها 300 300 Vahid Sadatpour

جزئیات کارگاه آموزشی ” تشخیص مولکولی(PCR) مقاومت های میکروبی به انتی بیوتیک ها  ”

  1. تشخیص مقاومتهای میکروبی به آنتی بیوتیکها به روشهای  ترادیشیونال (متواتر) و مولکولی
  2. استخراج DNA از نمونه
  3. تکثیر ژن به روش PCR
  4. روشهای تشخیص آمپلیکون (محصول PCR )
  5. آگارز ژل الکتروفورزیس محصول PCR
  6. بحث آزاد

 

ساعات برگزاری دوره با توجه به زمان پیشنهادی شرکت‌کنندگان تعیین می‌گردد.
مدت کارگاه: ۸ ساعت

مدرس: پروفسور محمد حسن شاه حسینی– با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید و یا از طریق فرم زیر پیش ثبت نام کنید