کارگاه آموزش تعمیرات موبایل

کارگاه آموزش تعمیرات موبایل

کارگاه آموزش تعمیرات موبایل 300 300 Vahid Sadatpour

کارگاه آموزش تعمیرات موبایل دوره ای تخصصی ویژه بازار کار

هزینه دوره : ۷۰۰ هزار تومان

با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید.