کارگاه اموزش مهارت های زندگی ۱

کارگاه اموزش مهارت های زندگی ۱

کارگاه اموزش مهارت های زندگی ۱ 300 300 Vahid Sadatpour

کارگاه اموزش مهارت های زندگی ۱

طول دوره ۸ ساعت

مدت دوره: ۲۷ ساعت

با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید.