کارگاه برنامه ریزی در معماری

کارگاه برنامه ریزی در معماری

کارگاه برنامه ریزی در معماری 300 300 Vahid Sadatpour

کارگاه برنامه ریزی در معماری

مدت دوره: ۲۰ الی ۲۵ ساعت

با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید.