کارگاه طراحی پارامتریک با Grasshoper

کارگاه طراحی پارامتریک با Grasshoper

کارگاه طراحی پارامتریک با Grasshoper 300 300 Vahid Sadatpour

کارگاه طراحی پارامتریک با Grasshoper

مدت دوره: ۲۰ ساعت

با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید.