کارگاه پوسته های مشبک و منعطف

کارگاه پوسته های مشبک و منعطف

کارگاه پوسته های مشبک و منعطف 300 300 Vahid Sadatpour

کارگاه پوسته های مشبک و منعطف

مدت دوره: ۳۰ ساعت

با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید.