معماری و شهرسازی

کارگاه کاربرد سازه در طراحی معماری

کارگاه کاربرد سازه در طراحی معماری

کارگاه کاربرد سازه در طراحی معماری 300 300 Vahid Sadatpour

کارگاه کاربرد سازه در طراحی معماری مدت دوره: ۲۷ ساعت با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال…

کارگاه پوسته های مشبک و منعطف

کارگاه پوسته های مشبک و منعطف

کارگاه پوسته های مشبک و منعطف 300 300 Vahid Sadatpour

کارگاه پوسته های مشبک و منعطف مدت دوره: ۳۰ ساعت با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال…

کارگاه برنامه ریزی در معماری

کارگاه برنامه ریزی در معماری

کارگاه برنامه ریزی در معماری 300 300 Vahid Sadatpour

کارگاه برنامه ریزی در معماری مدت دوره: ۲۰ الی ۲۵ ساعت با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه…

تجربه طراحی یک پروژه معماری (معماری میان افزا)

تجربه طراحی یک پروژه معماری (معماری میان افزا)

تجربه طراحی یک پروژه معماری (معماری میان افزا) 300 300 Vahid Sadatpour

تجربه طراحی یک پروژه معماری (معماری میان افزا) مدت دوره: ۶۰ ساعت با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به…

دوره هوش مصنوعی در معماری و شهرسازی

دوره هوش مصنوعی در معماری و شهرسازی

دوره هوش مصنوعی در معماری و شهرسازی 300 300 Vahid Sadatpour

دوره هوش مصنوعی در معماری و شهرسازی مدت دوره: ۱۲۰ ساعت با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه…

کارگاه طراحی پارامتریک با Grasshoper

کارگاه طراحی پارامتریک با Grasshoper

کارگاه طراحی پارامتریک با Grasshoper 300 300 Vahid Sadatpour

کارگاه طراحی پارامتریک با Grasshoper مدت دوره: ۲۰ ساعت با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه…

ورکشاپ اموزشی معماری وانرژی

ورکشاپ اموزشی معماری وانرژی

ورکشاپ اموزشی معماری وانرژی 300 300 Vahid Sadatpour

از این پس دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهر ستان قدس میتوانند با شرکت در دورههای مدرسه اشتغال شهرستان قدس صفر تا صد ورکشاپ اموزشی معماری وانرژی…

کارگاه عکاسی در معماری

کارگاه عکاسی در معماری

کارگاه عکاسی در معماری 300 300 Vahid Sadatpour

از این پس دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهر ستان قدس میتوانند با شرکت در دورههای مدرسه اشتغال شهرستان قدس صفر تا صد کارگاه عکاسی در معماری …

کارگاه طراحی وکاربرد عناصرمبلمان شهری

کارگاه طراحی وکاربرد عناصرمبلمان شهری

کارگاه طراحی وکاربرد عناصرمبلمان شهری 300 300 Vahid Sadatpour

از این پس دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهر ستان قدس میتوانند با شرکت در دورههای مدرسه اشتغال شهرستان قدس صفر تا صد کارگاه طراحی وکاربرد عناصرمبلمان…

کارگاه اموزش طراحی فضای سبز

کارگاه اموزش طراحی فضای سبز

کارگاه اموزش طراحی فضای سبز 300 300 Vahid Sadatpour

عنوان  :کارگاه اموزش طراحی فضای سبز سرفصل: 1.گیاه شناسی 2.کاربا نرم افزار3بعدی 3.مدیریت فضای سبز 4.اصول طراحی کاشت 5.اصول پارک وپارک سازی 6.معرفی سبک های باغ سازی 7.نحوه تحلیل سایت…