وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
1499000 ریال
شروع کنید
یا

هدایت شغلی :

تصمیم گیری درباره انتخاب شغل و حرفه به کمک هدایت شغلی تحصیلی یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین موضوعات در زندگی هر فرد به حساب می آید. امروزه پیچیدگی و دگرگونی دنیای کار، سرعت فرآیند، رشد تکنولوژی، تقاضای روز افزون برای ورود به برخی مشاغل و نیاز به کسب دانش و مهارت ها با توجه به تفاوت های فردی، موجب  برهم خوردن تعادل آموزش و بازار کار شده و مشکلاتی را در چگونگی هدایت استعدادها، راهنمایی شغلی و تصمیم گیری حرفه ای به وجود آورده است. و از آن جا که یکی از اهداف تعلیم و تربیت در کنار اهداف دیگر، تسهیل رشد حرفه ای و هدایت شغلی افراد است و این هدف ویژه درحیطه آموزش و پرورش و تا حدی آموزش عالی کشور قرار می گیرد، لذا، باید کوشش نمود تا این مهم به صورت سیستماتیک به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد و هدایت  تحصیلی و هدایت شغلی متناسب با ویژگی‌های فرد و نیاز بازار کار حرکت کند.