هدایت شغلی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
45,000 تومان

هدایت شغلی :

دوره هدایت شغلی از هفت درس تشکیل شده است، هر کدام با یک موضوع و یک آزمون. در ادامه به توضیح هر یک از دروس و نقش آن در هدایت شغلی می‌پردازیم:

درس ارزش: این درس به شما کمک می‌کند تا ارزش‌های خود را در شغلی که در نظر دارید، شناسایی کنید. با شناسایی ارزش‌های خود، می‌توانید بهترین تصمیم را برای شغل مناسب خود بگیرید.

درس شخصیت شناسی MBTI: این درس به شما کمک می‌کند تا شخصیت خود را بهتر بشناسید. با شناخت شخصیت خود، می‌توانید بهترین تصمیم را برای شغل مناسب خود بگیرید.

درس علاقه: این درس به شما کمک می‌کند تا علاقه‌های خود را در زمینه‌های مختلف شغلی شناسایی کنید. با شناسایی علاقه‌های خود، می‌توانید بهترین تصمیم را برای شغل مناسب خود بگیرید.

درس نیازهای شغلی: این درس به شما کمک می‌کند تا نیازمندی‌های خود را در شغلی که در نظر دارید، شناسایی کنید. با شناسایی نیازمندی‌های خود، می‌توانید بهترین تصمیم را برای شغل مناسب خود بگیرید.

درس الگو: این درس به شما کمک می‌کند تا الگوهای موفق در زمینه‌های مختلف شغلی را بشناسید و از آن‌ها الهام بگیرید. با داشتن الگوهای موفق، می‌توانید بهترین تصمیم را برای شغل مناسب خود بگیرید.

درس باورهای مرکزی شغل: این درس به شما کمک می‌کند تا باورهای خود در زمینه شغل را شناسایی کنید و آن‌ها را با واقعیت‌های بازار کار مقایسه کنید. با داشتن باورهای مرکزی صحیح، می‌توانید بهترین تصمیم را برای شغل مناسب خود بگیرید.

درس هوش های چندگانه گاردنر: این درس به شما کمک می‌کند تا هوش های چندگانه خود را شناسایی کنید و در زمینه‌های مختلف شغلی از آن‌ها استفاده کنید. با داشتن هوش های چندگانه قوی، می‌توانید بهترین تصمیم را برای شغل مناسب خود بگیرید.

آزمون هر یک از دروس، به شما کمک می‌کند تا توانایی‌های خود را در زمینه آن درس ارزیابی کنید و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید. با دست‌یابی به نقاط قوت و ضعف خود، می‌توانید بهترین تصمیم را برای شغل مناسب خود بگیرید.

هر درس از یک محتوای درسی و یک آزمون تشکیل شده است. پس از اینکه به محتوای درسی مراجعه و مطالعه کردیند حتما دکمه با عنوان “علامت گذاری به عنوان تکمیل شده” را بزنید تا پیشرفت درس نشان داده شود. پس از مطالعه محتوای درس مربوطه، به صفحه آزمون درس  مربوطه مراجعه کرده و آزمون را تکمیل نمایید و آنگاه به درس بعدی رجوع نمایید.

در انتها باید آزمون نهایی را انجام بدین و با کسب حداقل نمره 14، موفق به اخذ تاییدیه و مدرک دوره بشوید.