بخیه

دانشجوی گرامی ما از شما انتظار داریم پس از پایان این کلاس بتوانید موارد زیر را بدرستی بدانید و انجام دهید :

1- طبقه بندی زخمها

2- اقدامات اولیه لازم در برخورد با زخم

3- آشنایی با وسایل مورد نیاز برای بخیه زدن

4- نحوه استریل کارکردن

5- نحوه شستشوی صحیح زخم و پوشاندن آن

6- نحوه بیحس کردن محل

7- متوقف کردن خونریزی در حداقل زمان

8- عوارض بخیه زدن

9- زمان برداشتن نخهای بخیه

10- توصیه ها و آموزشهای لازم برای پیگیری زخم

 

طبقه بندی انواع زخم برحسب :

 • شدت خونریزی
 • منشاء خونریزی
 • وسعت زخم
 • عفونت
 • میزان استعداد ابتلا به کزاز
 • عامل ایجاد کننده زخم
 • زمان ایجاد زخم

طبقه بندی زخم :

 • باز
 • بسته

انواع زخم

1- کوفته شده Contusion :

 • به علت برخورد عضو با یک جسم سنگین ایجاد می شود.
 • زخم بسته است ، نسوج نرم تخریب شده است ، درد وادم وجود دارد ، عروق خونی پاره شده اند .

2- بریده شده ، Incision  :

 • به علت یک وسیله برنده ایجاد می شود .
 • زخم باز است ، نسوج نرم تخریب شده است ، درد وجود دارد ، عروق خونی پاره شده اند .

3- خراشیده شده ، Abrasion :

 • به علت مالش سطح پوست و یا انجام روشهای عمده درماتولوژیک ایجاد میشود.
 • زخم باز و دردناک است ، زیرا فقط پوست دچار آسیب شده است .

4- سوراخ شده ، Puncture :

 • به علت یک وسیله تیز ایجاد می شود و به لایه های زیرین پوست نفوذ می کند.
 • زخم باز است ، ممکن است عمدی یا غیر عمدی باشد .

5- دریده وله شده ، Laceration:

 • به علت یک حادثه ایجاد می شود .
 • زخم باز است ، لبه های آن نامنظم ، عمق زخم مختلف ، خطر ایجاد عفونت زیاد است .

6- زخم تمیز ، C|ean  :

 • به علت اعمال جراحی ایجاد می شود .
 • زخم باز است ، هیچ گونه عامل بیماری زا وجود ندارد.