دوره آموزش MICSA: windows server 2016

دوره آموزش MICSA: windows server 2016

دوره آموزش MICSA: windows server 2016 300 300 Vahid Sadatpour

عنوان:
MICSA: windows server 2016

طول دوره:۱۴۰ساعت

 با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ، به مدرسه اشتغال مراجعه نمایید.