دوره های آموزشی

نقشه خوانی و نقشه کشی با اتوکد

بدون امتیاز 0 رای
ریال9.500.000

جهت مشاهده دوره بعد از ثبت‌نام کلیک کنید زمان برگزاری دوره: شروع دوره از 20 بهمن ماه 1401 دوره به…

ریال9.500.000

 کارگاه مصاحبه تشخیص و آزمون‌های رایج در حوزه روانشناسی

بدون امتیاز 0 رای
ریال28.000.000

زمان برگزاری دوره: شروع دوره از 20 آذر ماه 1401 دوره به صورت حضوری دایر می‌شود. روزهای چهارشنبه ساعت 16:00…

ریال28.000.000

راه اندازی کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
ریال3.500.000

زمان برگزاری دوره: دوره دوم فوریت‌های پزشکی شروع دوره از 15 شهریور ماه 1401 دوره به صورت حضوری دایر می‌شود.…

ریال3.500.000

دستیار دندان پزشکی

بدون امتیاز 0 رای
ریال24.000.000

زمان برگزاری دوره: شروع دوره از 20 آذر ماه 1401 دوره به صورت حضوری دایر می‌شود. روزهای چهارشنبه ساعت 16:00…

ریال24.000.000

مهارت‌های زندگی

بدون امتیاز 0 رای
ریال20.000.000

زمان برگزاری دوره: شروع دوره از 20 آذر ماه 1401 دوره به صورت حضوری دایر می‌شود. روزهای چهارشنبه ساعت 16:00…

ریال20.000.000

رفتار درمانی شناختی بزرگسالان

بدون امتیاز 0 رای
ریال62.000.000

زمان برگزاری دوره: شروع دوره از 20 آذر ماه 1401 دوره به صورت حضوری دایر می‌شود. روزهای چهارشنبه ساعت 16:00…

ریال62.000.000

جامع مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
ریال14.990.000

جهت مشاهده دوره بعد از ثبت‌نام کلیک کنید زمان برگزاری دوره: شروع دوره از هفته اول بهمن ماه 1401 دوره…

ریال14.990.000

کار آموزی جامع میکروبیولوژی

بدون امتیاز 0 رای
ریال55.000.000

زمان برگزاری دوره: شروع دوره از 20 مهر ماه 1401 دوره به صورت حضوری دایر می‌شود. 20 ساعت تئوری و…

ریال55.000.000

شغل یابی

بدون امتیاز 0 رای
ریال3.500.000

زمان برگزاری دوره: شروع دوره از 20 مهر ماه 1401 دوره به صورت حضوری و مجازی دایر می‌شود. روزهای چهارشنبه…

ریال3.500.000

فوریت‌های پزشکی

بدون امتیاز 0 رای
ریال8.990.000

جهت مشاهده دوره بعد از ثبت‌نام کلیک کنید زمان برگزاری دوره: دوره دوم فوریت‌های پزشکی شروع دوره از 15 دی…

ریال8.990.000

طراحی کاربردی سازه بتن

بدون امتیاز 0 رای
ریال16.500.000

جهت مشاهده دوره بعد از ثبت‌نام کلیک کنید Previous Next زمان برگزاری دوره: شروع دوره از 20 آذر ماه 1401…

ریال16.500.000

طراحی کاربردی سازه فولادی

بدون امتیاز 0 رای
ریال16.500.000

جهت مشاهده دوره بعد از ثبت‌نام کلیک کنید زمان برگزاری دوره: شروع دوره از 20 آذر ماه 1401 دوره به…

ریال16.500.000

طراحی مسیر شغلی در هوش مصنوعی

بدون امتیاز 0 رای
ریال4.500.000

زمان برگزاری دوره: شروع دوره از 20 مهر ماه 1401 دوره به صورت حضوری و مجازی دایر می‌شود. روزهای چهارشنبه…

ریال4.500.000

طراحی مسیر شغلی در کامپیوتر

بدون امتیاز 0 رای
ریال4.500.000

زمان برگزاری دوره: دوره دوم فوریت‌های پزشکی شروع دوره از 15 شهریور ماه 1401 دوره به صورت حضوری دایر می‌شود.…

ریال4.500.000

هدایت شغلی

بدون امتیاز 0 رای
ریال14.990.000

جهت مشاهده دوره بعد از ثبت‌نام کلیک کنید زمان برگزاری دوره: شروع دوره از 3 دی ماه 1401 دوره به…

ریال14.990.000

ارز دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
ریال6.990.000

زمان برگزاری دوره: شروع دوره از 1 آذر ماه 1401 دوره به صورت حضوری دایر می‌شود. روزهای چهارشنبه ساعت 18:00…

ریال6.990.000