دوره آموزشی آمادگی مصاحبه استخدامی

بدون امتیاز 0 رای
ریال17.990.000

زمان برگزاری دوره: شروع دوره از 20 فروردین ماه 1402 دوره به صورت آنلاین دایر می‌شود. روزهای پنجشنبه از ساعت…

ریال17.990.000

مصاحبه شغلی آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
ریال3.000.000

مصاحبه شغلی آنلاین ارائه نکات کلیدی مصاحبه 10 درصد تخفیف در دوره آموزش مصاحبه استخدامی ارائه گزارش بازخورد به مصاحبه…

ریال3.000.000

مصاحبه شغلی حضوری

بدون امتیاز 0 رای
ریال5.000.000

مصاحبه شغلی حضوری ارائه نکات کلیدی مصاحبه 10 درصد تخفیف در دوره آموزش مصاحبه استخدامی ارائه گزارش بازخورد به مصاحبه…

ریال5.000.000