آموزش ICDL

مهارت‌های هفتگانه ICDL چیست؟ معمولا آموزش های ICDL را به 7 دسته کلی تقسیم بندی می کنند. این 7 مهارت…

ریال15.000.000