طراحی کاربردی سازه بتن

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
16500000 ریال
شروع کنید
یا

دوره طراحی کاربردی سازه بتن

سازه های بتنی همواره به عنوان یکی از پرکاربردترین سازه ها در میان مهندسان، شناخته شده است، بنابراین بررسی و شناخت مصالح و المان های ساخته شده از بتن مسلح ضروری است. مهمتر از آن، شناخت نحوه رفتار اعضای مختلف بتن مسلح تحت نیروهای مختلف برای تعیین استراتژی مناسب جهت مقاومت در برابر این نیروها کاملا حیاتی است.