طراحی مسیر شغلی در میکروبیولوژی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
4500000 ریال
شروع کنید
یا

طراحی مسیر شغلی در میکروبیولوژی :

اگر شما یک متفکر منطقی با ذهن جستجوگر بوده و در علوم زیست شناسی قوی هستید، این شغل می‌تواند برای شما ایده آل باشد.

میکروبیولوژی دانشی است که به شناخت میکروارگانیسم‌ها یا جانداران بسیار ریز می‌پردازد. جاندارانی که در میکروبیولوژی بیشتر بررسی می‌شوند باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و تک سلولی‌ها می‌باشند. این علم در مورد چگونگی استفاده بهینه از میکروارگانیسم‌ها و جلوگیری از ضرر و زیانی که می‌توانند به زندگی انسان، حیوان و گیاه وارد کنند، می‌پردازد.

میکروبیولوژی بخش های مختلف دارد که عبارتند از : ♦ میکروبیولوژی پزشکی  ♦ میکروبیولوژی غذایی  ♦ میکروبیولوژی صنعتی

ما در این دوره بطور کامل درمورد میکروبیولوژی و بخش‌های مختلف و فرصت‌های شغلی آن توضیح داده‌ایم.