بیوگرافی مدرس

مهندس مهران ولی زاده مقدم برنامه نویس سایت با بیش از ۴ سال سابقه فعالیت در این حوزه و همچنین دارای سابقه تدریس در مجتمع فنی هستند
استاد مهران ولی زاده