دکتر سید وحید سادات پور کاشانی :

برنامه نویس،عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه
بنیانگذار مدرسه اشتغال
مدیرکل برنامه علمی صنعت و تجارت دانشگاه
کارشناس کارآفرینی و اشتغال
متخصص دیجیتال مارکتینگ و برنامه‌ نویس