نمایش یک نتیجه

هدایت شغلی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
خودشناسی برای کسب موفقیت در ابعاد مختلف زندگی همچون ارتباطات انسانی، عاطفی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی بسیار لازم و ضروری است. فرهنگ‌ها و ملل مختلف خودشناسی را شاهراه کامیابی در زندگی دانسته‌اند و تأکید بسیاری بر آن در تمامی ادوار تاریخ شده است. همچنین امروزه خودشناسی جزء مباحث اساسی مهارت‌های نرم بوده و جزء عوامل موثر و غیر قابل انکار در موفقیت‌های شغلی افراد محسوب می‌شود، شما با گذراندن دوره هدایت شغلی و طراحی مسیر می‌توانید به این موفقیت مهم دست یابید.
258
45,000 تومان