جامع مالیاتی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
14990000 ریال
شروع کنید
یا

جامع مالیاتی

این را بدانید به خاطر داشتن قوانین مالیاتی بدون مهارت‌های مالیاتی تأثیر چندانی در پیشرفت حسابداری ندارد. دلیل عمده آن هم این است که دانستنی‌های مالیاتی تنها در به یاد داشتن قوانین و بخشنامه‌های مالیاتی خلاصه نمی‌شود. علاوه بر آموزش مالیات در حوزه قوانین و مقررات مالیاتی، یادگیری مهارت‌های مالیاتی ، حسابداری مالیاتی نیز از عوامل موفقیت حسابداران محسوب می‌شود.

 توانایی‌های مورد انتظار دانش‌پذیرفتگان دوره

1- حسابداری امور مالیاتی مهم و پیشرفته در شرکت‌های بازرگانی و خدماتی

2- یادگیری کامل موارد کلیدی و نکات ارزشمندی در باره تکالیف مالیاتی