جامع میکروبیولوژی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
55000000 ریال
شروع کنید
یا


جامع میکروبیولوژی

میکروبیولوژی علم مطالعه ارگانیسم‌‌های میکروسکوپی مانند باکتری‌‌ها، قارچ‌‌ها و پروتیست‌ها (تک سلولی‌ها) است. این علم همچنین شامل تحقیق و بررسی در مورد ویروس‌‌ها نیز می‌شود که از نظر تعریف جامع علمی به عنوان ارگانیسم زنده طبقه‌بندی نمی‌شوند، اما حاوی ماده ژنتیکی هستند. تحقیقات «میکروبیولوژی» (Microbiology) شامل کلیه جنبه‌‌های حیات این میکروارگانیسم‌‌ها از قبیل رفتار، تکامل، اکولوژی، بیوشیمی ‌و فیزیولوژی آن‌ها و همچنین آسیب‌شناسی بیماری‌‌هایی است که آن‌ها در سایر موجودات ایجاد ‌می‌کنند.

شاخه‌‌های میکروبیولوژی چیست؟

میکروبیولوژی علم گسترده‌ای است و شاخه‌های فراوانی را در بر می‌گیرد. به دلیل وجود انواع مختلف موجودات میکروسکوپی و ویژگی‌های منحصر به فرد هر کدام از آن‌ها، میکروبیولوژیست‌ها در قالب شاخه‌های متعدد به مطالعه هر یک از این نوع میکروارگانیسم‌‌ها می‌پردازند. این تقسیم‌بندی براساس تاکسونومی و زمینه‌های تحقیقاتی صورت می‌گیرد.